Föreläsningar och samtal

Föreläsningar och samtal

Caroline håller både digitala och fysiska föreläsningar om platsutveckling, deltagarkultur, relationer och flersamhet.  Föreläsningarna anpassas efter målgrupppen och det fungerar bra med både mindre och större sammanhang. Exempelvis konferenser, skolor, arbetsplatser, föreningar och cirklar.

Caroline har jobbat med föreläsningar och facilitering av grupper i 15 år. Hon arbetar gärna med samtalet som utgångspunkt och ser stort värde i aktivt deltagande där alla röster kan komma till tals.

För mer info: flersamt@gmail.com