Om Caroline Bergmann

Om Caroline Bergmann

Caroline Bergmann är föreläsare och författare, mest aktiv inom landsbygds- och platsutveckling. De senaste 15 åren har hon jobbat med deltagarkultur och praktiska förutsättningar för att fler ska kunna bo och verka utanför städer.

2022 gav hon ut sin första egna bok och med den öppnar hon även dörren till att prata om olika relationsformer och hur samhället kan möta det som är nytt och lite okänt. Att bryta mot normer kan vara en stor utmaning, vare sig det handlar om relationer, arbete eller boende. Caroline tror att det är värdefullt att alltid visa nyfikenhet och öppenhet inför det som är lite längre bort från oss själva.

För mer info: flersamt@gmail.com